Privacybeleid

Kunst. 1 - Algemene verordening gegevensbescherming

Agatha Amsterdam zal voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring zal Agatha Amsterdam informatie verstrekken over de beveiliging van het platform (website) en onder welke voorwaarden de verstrekte informatie door de (eind) gebruiker zal worden verwerkt.

Kunst. 2 - Definities

Gebruiker: de bezoeker van de website en / of klant van Agatha Amsterdam;

Gebruikersgegevens: alle gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt aan AgathaAmsterdam.com;

Processor: AgathaAmsterdam.com;

Kunst. 3 - Informatie op deze website

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door de processor en hoewel de processor ernaar streeft de informatie actueel en correct te houden, geeft de processor geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Kunst. 4 - Aansprakelijkheid

In geen geval is de verwerker aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website. .

Kunst. 5 - Externe partijen

Via deze website kan de gebruiker soms linken naar andere websites die niet door de processor worden beheerd. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van externe websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden verwoord.

Kunst. 6 - Beschikbaarheid

Processor doet veel moeite om de website soepel te laten werken. Verwerker neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het feit dat de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Kunst. 7 - Informatie verstrekt door de gebruiker

1. De gebruiker kan de processor voorzien van informatie via de website, webshop en social media-kanalen. Informatie die door de gebruiker aan de processor wordt verstrekt, wordt alleen door de processor gebruikt voor het doel waarvoor de gebruiker de informatie verstrekt. Kortom, de processor zal de verstrekte informatie niet gebruiken voor een ander doel dan geselecteerd door de gebruiker in zijn / haar applicatie.

2. Om volledig te zijn, heeft de processor het recht om een ​​register bij te houden van de informatie die nodig is om een ​​leveringsproces, een service en / of het doel waarvoor de applicatie was bedoeld te voltooien. Informatie die door de processor kan worden opgeslagen is bijvoorbeeld: een. De informatie die de website verwerkt (denk aan naam, adres gebruiker et cetera)

3. Het is mogelijk dat informatie die door de gebruiker aan de processor wordt verstrekt, wordt opgeslagen in een database, maar wordt verkregen via telefoon, WhatsApp en / of e-mail. Ook voor dit type informatie zal op dezelfde manier worden verwerkt als de informatie was vereist door de website en / of het platform.

Kunst. 8 - Controleer vooraf verstrekte informatieVerwerker kan de door de gebruiker verstrekte informatie vooraf controleren om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist en juist is. Deze pre-check kan ook nodig zijn om ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker juist is om een ​​foutloze levering te garanderen in het geval van een bestelling.

Kunst. 9 - Redenen voor het verwerken van gebruikersgegevensGebruikersgegevens kunnen om verschillende redenen worden verstrekt en verwerkt, maar in de meeste gevallen zal dit zijn om een ​​(leverings) proces te voltooien en / of een gebruiker te informeren over de producten van de verwerker. In elk geval is door de gebruiker gevraagde gebruikersgegevens nodig om de taak te voltooien die de gebruiker aan de processor geeft en / of de overeenkomst tussen de gebruiker en de processor nakomt.

Kunst. 10 - Verwerking van gebruikersgegevens

1. Alle gebruikersgegevens die de processor van de gebruiker verkrijgt, ongeacht het gebruikte kanaal, worden niet langer opgeslagen en gebruikt dan noodzakelijk en alleen voor het doel dat de gebruikersgegevens worden verzameld en verstrekt. Verder worden alleen gebruikersgegevens gebruikt en opgeslagen die door de gebruiker actief worden aangeboden.

2. Uitzonderingen zoals vermeld in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) zijn nog steeds actief.

Kunst. 11 - Beveiliging

1. De website van de processor is beveiligd met de volgende beveiliging: We hebben deze website beveiligd met een certificaat. Ga alleen verder als u een slot ziet in de adresbalk van uw browser.

2. Betalingen die elektronisch worden gedaan via onze website door de klant, worden verwerkt door Mollie Payments voor Agatha Amsterdam. Alle informatie over hoe Mollie Payments gebruikersgegevens verwerkt, vindt u hier: https://www.mollie.com/privacy

Kunst. 11a - Gegevenslek

In het geval van een datalek zullen wij de derde partij informeren en deze procedure volgen:

1. Wij informeren de klant over het lek;

2. We informeren de klant en (derde) partijen over de acties die we zullen ondernemen;

3. We ontkoppelen dat de website een onderzoek ondergaat als dit wettelijk verplicht is;

Kunst. 12 - Recht op inzicht

1. Gebruiker kan op elk moment vragen om inzage in zijn / haar door de processor opgeslagen gebruikersgegevens.

2. Gebruiker is verplicht zijn / haar bij de processor opgeslagen gebruikersgegevens bij te werken wanneer zich wijzigingen voordoen en / of de eerdere gebruikersgegevens niet meer actueel zijn.3. Verwerker biedt een terminal die de gebruiker kan gebruiken om een ​​verzoek om inzicht in zijn / haar gebruikersgegevens in te dienen.

Kunst. 13 - Recht om te worden vergeten

1. Op het moment dat een overeenkomst tussen gebruiker en verwerker is voltooid, heeft gebruiker het recht om te worden vergeten en zijn / haar gebruikersgegevens te laten verwijderen.

2. De processor biedt een terminal die de gebruiker kan gebruiken om een ​​verzoek in te dienen voor zijn / haar recht om te worden vergeten.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw recht op inzicht of om te worden vergeten, neem dan contact met ons op via info@agathaamsterdam.com